Klachtenregeling


Kwaliteit en goede zorg staan hoog in ons vaandel. Mocht u achteraf toch een klacht willen indienen over door ons geleverde zorg, dan kunt u informatie met betrekking tot de te volgen procedure hierover opvragen bij de receptie.

Bij de receptie kunt u tevens opvragen wie de klachtenfunctionaris is.
De klachtenfunctionaris kan bemiddelen om een oplossing te vinden waar iedereen tevreden over is. Ook kan de klachtenfunctionaris u informeren over de verschillende mogelijkheden om een klacht in te dienen.

U kunt gebruik maken van het klachtenformulier dat u hier kunt downloaden