Plastische Chirurgie


Plastische Chirurgie

MC Bloemendaal

Als team plastische chirurgie van het MC Bloemendaal vinden wij het belangrijk dat onze zorg aansluit bij uw individuele behoeften.

Na een eerste gesprek wordt u als cliënt volledig betrokken bij de beslissingen betreffende de behandeling.

Wij zijn allround plastisch chirurgen, zodat u bij ons terecht kunt voor alle aandoeningen die vallen binnen het vakgebied van de plastische chirurgie.

Met name de cosmetische chirurgie, huidchirurgie, reconstructieve chirurgie, litteken-correcties, alsmede handchirurgie.

22 mei 2019     

OPROEP AAN ALLE VROUWEN MET BORSTIMPLANTATEN

Afgelopen week publiceerden diverse kranten de uitspraak van minister Bruins van VWS dat plastisch chirurgen alle vrouwen met Allergan Biocell borstimplantaten zullen oproepen voor controle. In zijn brief aan de Tweede Kamer is het advies bijgesteld en adviseert hij “vrouwen zich tot hun huisarts te wenden als zij zich zorgen maken of vragen hebben en zich, na verwijzing door de huisarts, te melden bij hun plastisch chirurg of een andere (relevante) medisch specialist”.

De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie adviseert dringend om alleen een afspraak te maken met een plastisch chirurg:

  • als u een knobbel of onregelmatigheid in de borst voelt die er voorheen niet zat;
  • als de borst(prothese) hard of pijnlijk aanvoelt;
  • bij (het ontstaan van) een zwelling van de borst.

Als u geen klachten heeft is er geen reden om uw implantaten te laten controleren. Wij wijzen er bovendien op dat deze controles niet gratis zijn, dus mogelijk ten laste komen van uw eigen risico.

Het oproepen van alle vrouwen met Allergan Biocell implantaten is in de praktijk moeilijk uitvoerbaar. Veel vrouwen weten ondanks informatie die ze daarover hebben ontvangen, niet welk merk en type borstimplantaat zij hebben. Het zogeheten borstimplantatenregister, waarin type en merk worden vastgelegd, is pas sinds 2015 in gebruik. Van de periode voor 2015 zijn geen verzamelde gegevens beschikbaar.

De NVPC zal op korte termijn met de minister in overleg te treden over de wijze waarop invulling geven kan worden aan de gezamenlijke wens om meer informatie te verzamelen over het veilig gebruik van borstimplantaten.

Meer informatie over de besluitvorming van de minister vindt u hier:

Website Rijksoverheid
Website Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd