Liposuctie


Vetzucht en abnormale vetstapeling

Vetzucht is een aandoening waarbij te veel vet wordt afgezet op plaatsen waar normaal ook vet voorkomt, zoals het onderhuidse vetweefsel. Het vet wordt uit het voedsel opgenomen in de vetcellen, die aanzienlijk in omvang kunnen toenemen. Het aantal vetcellen blijft echter gelijk omdat er geen nieuwe cellen ontstaan. Abnormale vetstapeling daarentegen is een betrekkelijk weinig voorkomende afwijking, waarbij het vet slechts wordt afgezet op bepaalde plaatsen, zoals heupen of billen, terwijl de vetlaag op het lichaam overigens normaal van dikte is.
Deze aandoening berust op een verhoogd aantal vetcellen op deze plaatsen, als gevolg van een abnormale aanleg.

 


Ultrasone liposuctie

Met behulp van deze nieuwe techniek is het mogelijk om vet af te zuigen onder zeer lage druk. Met ultrasound energie worden de vetcellen kapot getrild. Hierdoor ontstaat een vettige emulsie, die kan worden afgezogen door dunne buisjes. Het voordeel van deze techniek is dat uitsluitend de vetcellen kapot getrild worden en dat bloedvaten, zenuwen en bindweefselstructuren intact blijven. Hierdoor kan de behandeling zeer nauwkeurig worden uitgevoerd en is het risico om op ongewenste gebieden vet af te zuigen, klein. De grootte van het gebied bepaalt of de operatie onder plaatselijke verdoving of onder algehele narcose wordt uitgevoerd. Dit wordt van tevoren met u besproken. De behandeling wordt meestal in dagverpleging uitgevoerd.

 

Beperkingen van de methode

Ultrasone liposuctie moet niet gezien worden als een methode om het lichaamsgewicht te verminderen. Bij ernstige vetzucht rekt de huid sterk uit en kan zelfs in plooien gaan hangen. De elasticiteit van de huid is dan niet meer voldoende om zich, na verwijdering van het vetweefsel, aan de nieuwe onderlaag te kunnen aanpassen. In die gevallen moet men ook de overtollige huid verwijderen (dermolipectomie). De hoeveelheid vet die in één keer door middel van liposuctie kan worden verwijderd, is beperkt. In sommige gevallen zal dus na enige tijd opnieuw worden geopereerd. Er blijven kleine littekens achter. De vetstapeling kan niet terugkomen omdat de overtollige vetcellen zijn verwijderd.
De opname duurt één dag.

 


VoorbereidingthuisVoorbereiding thuis

Indien de operatie onder lokale anesthesie wordt uitgevoerd kunt u op de dag van behandeling gewoon eten en drinken. Indien de operatie onder narcose plaatsvindt moet u na 24.00 de avond ervoor nuchter zijn, dus niet meer eten, roken of drinken. U komt nuchter naar de kliniek. Wel kunt u dan op de dag van behandeling ’s morgens normaal uw tanden poetsen.

 


de dag van de operatieDe operatie

Afhankelijk van het te behandelen gebied duurt de operatie één tot twee uur. Eerst wordt aangetekend welk gebied moet worden behandeld. Vervolgens wordt het te behandelen gebied met een vloeistof gevuld om de vetcellen als het ware groter te maken. Aan deze vloeistof wordt een lokaal verdovend middel toegevoegd. Hierna wordt via een sneetje op een onopvallende plaats een ultrasound buis met een diameter variërend van twee tot circa zes mm, ingebracht. Hierna worden allereerst de vetvellen kapot getrild, waarna de emulsie wordt afgezogen. De sneetjes worden met één hechting gesloten. Soms worden drains (slangetjes) ingebracht om wondvocht af te zuigen. Om zwelling zoveel mogelijk te voorkomen, worden om het behandelde lichaamsdeel vochtige watten aangebracht en met stevige elastische windsels of pleisters verbonden.

 


Na de operatieNa de operatie

De huid zal gezwollen zijn en soms iets verkleurd. Het lijkt dan alsof er niets is weggehaald. De zwelling en de verkleuring trekken na een paar weken weg.
De huid kan ook gevoelig zijn. Gedurende zes weken na de operatie moet u een balletmaillot of een elastieke bandage dragen en de behandelde gebieden twee keer daags met Heparine zalf (Hirudoid) masseren. Soms zijn verhardingen te voelen die pas na weken tot maanden verdwijnen. Het definitieve resultaat wordt bereikt na drie tot zes maanden.

 


RisicoRisico’s

Aan elke operatie is een risico verbonden. De belangrijkste risico’s bij een ultrasone liposuctie zijn een nabloeding of een infectie. Mocht zich bij u een nabloeding of een infectie voordoen, dan zal ik hiervoor vanzelfsprekend maatregelen nemen. Omdat liposuctie een onderhuidse behandeling is, kan het gebeuren dat in een bepaald gebied meer vetcellen worden weggezogen dan de bedoeling was. Dit komt omdat de vetcellen ter plaatse zich wat makkelijker lieten meezuigen.

Als zich een dergelijke situatie mocht voordoen, zal op die plaats de huid iets meer intrekken. Indien dit het geval is dan wachten wij gemiddeld drie maanden om te zien hoe de huid zich herstelt. Afhankelijk van de situatie kan de intrekking eventueel worden gecorrigeerd door middel van lipofilling of het verwijderen van een kleine hoeveelheid vet in de direct omgevende huid. Over het algemeen kan een dergelijke nacorrectie op poliklinische basis onder lokale anesthesie worden uitgevoerd.

 


controleControle

Twee weken na de operatie komt u op het spreekuur terug voor controle en worden de hechtingen verwijderd. Na drie maanden volgt opnieuw een controle.