Littekencorrecties


Littekens kunnen ontstaan door ongelukken of door chirurgische interventies. Hoe deze littekens zich zullen ontwikkelen hangt af van de manier waarop uw lichaam heelt en heeft ook te maken met de aard van een eventueel letsel en hoe de wond oorspronkelijk is gehecht.

Vele variaties zijn hierin mogelijk, bijvoorbeeld de grootte en diepte van de wond, de doorbloeding in het betroffen gebied, de dikte en kleur van uw huid en de ligging van het litteken.

Hoewel littekens over het algemeen niet volledig verwijderd kunnen worden, hebben wij als plastisch chirurgen de mogelijkheid om in vele gevallen het litteken minder zichtbaar te maken bijvoorbeeld door het injecteren van het litteken met bijnierschorshormoon of door chirurgische interventies in de vorm van littekencorrectie welke door excisie en opnieuw hechten van het litteken kan worden uitgevoerd dan wel door middel van laserbehandeling.

Uiteraard zal de mogelijkheid van een eventuele littekencorrectie uitgebreid van tevoren met u worden besproken en kunnen wij u ook adviseren over het te verwachten resultaat.

 


Type litteken

De belangrijkste types van littekens zijn keloïd of hypertrofische littekens.

 

Keloïden

We spreken van een keloïdaal litteken indien het litteken zich uitbreidt buiten de oorspronkelijke grenzen van het initieel gevormde litteken.

Keloïden kunnen overal op het lichaam ontstaan, de behandeling kan variëren afhankelijk van de grootte en de lokalisatie. In sommige gevallen zullen wij volstaan met het lokaal infiltreren van het litteken met een bijnierschorshormoon, gevolgd door de behandeling met siliconengel of siliconenpleisters.

In andere gevallen zullen wij het litteken binnen de grenzen verwijderen waarna de huid opnieuw wordt gesloten en er direct een nabehandeling zal volgen om opnieuw verdikking van het litteken te voorkomen.

Afhankelijk van uw situatie zal met u worden besproken welke methode in uw geval de beste is.

 


Hypertrofische littekens

worden soms verwisseld met keloïdale littekens, het verschil is evenwel dat een hypertrofisch litteken zich niet uitbreidt buiten de grenzen van het oorspronkelijk litteken, wel kan het dik en rood en soms zelfs pijnlijk zijn. Vaak kunnen deze littekens met conservatieve maatregelen zoals het lokaal aanbrengen van een bijnierschorshormoonzalf of het gebruik van siliconenpleister of –gel verbeteren. Ook de factor tijd speelt hier een rol, wij adviseren u over de best te volgen behandeling.

Mocht u nog vragen hebben over ontstaanswijzen van littekens en de behandeling hiervan, aarzelt u dan niet en neem contact met ons op.