Borstreconstructie


Borstreconstructie is een operatie waarbij herstel van de contour van de borst wordt nagestreefd. In principe wordt een borstreconstructie uitgevoerd in twee fasen. Dat betekent dat u tweemaal in het ziekenhuis moet worden opgenomen. Bij de eerste voorbereidende operatie zal, indien er voldoende huid en spierweefsel op de borstkas aanwezig zijn, het oude litteken aan de zijkant worden geopend waarna achter de grote borstspier een holte wordt gemaakt.

Hierin wordt dan een zogenaamde tissue-expander geplaatst die met een vloeistof wordt gevuld. Deze ballon zal na genezing van de wond door middel van een klein nippeltje, dat onder de huid geplaatst wordt, worden opgevuld tot een bepaald volume. Hierdoor worden de borstspier en de huid zodanig opgerekt dat hier later zonder moeite een definitieve borstprothese onder geplaatst kan worden.

Indien de chirurg een groter gedeelte van de huid en ook de bedekkende grote borstspier heeft weggenomen, zal in een eerste voorbereidende operatie een huidspierlap van uw rug onder de okselhuid naar het gebied van de geamputeerde borst worden verplaatst. Het oude litteken dat zich op de borstkas bevindt, zal dan geheel of gedeeltelijk worden geopend, waar deze – meestal ovaalvormige – huidspierlap dan zal worden ingehecht. Tegelijkertijd wordt onder deze huidspierlap een borstprothese aangebracht om de normale contour van uw borst zoveel mogelijk te herstellen. De uiteindelijke reconstructie kan dan na twee tot vier maanden worden uitgevoerd. Deze bestaat uit het vervangen van de tissue-expander door een definitieve borstprothese en het maken van een tepel en een tepelhof. Zo nodig zal de andere borst worden aangepast. Of dit nodig is, zal met u tijdens uw eerste polikliniek bezoek reeds besproken zijn.

Voor reconstructie van tepel en tepelhof kan gebruik worden gemaakt van een stukje huid uit de lies en voor herstel van de tepel kan ofwel een stukje van de tepel van de andere kant worden afgenomen of een lokale huidverplaatsing ter laatste worden uitgevoerd. Hieronder volgt een aantal bijzonderheden over de operatie.

 

 


 RisicoRisico’s

Zoals u weet, zijn aan alle operaties risico’s verbonden, ook aan de borstreconstructie. De belangrijkste risico’s zijn een bloeding of een infectie. Gelukkig komen deze complicaties zelden voor, maar mochten deze zich voordoen dan zijn ze te verhelpen. Omdat er gebruik gemaakt wordt van prothesen kan de gereconstrueerde borst vaster aanvoelen dan uw eigen borst. In enkele gevallen zal de gereconstrueerde borst altijd harder blijven aanvoelen dan uw eigen borst. Dit hoeft niet te betekenen dat de prothese dan verwijderd moet worden.

 


VoorbereidingVoorbereiding thuis

Het is raadzaam nachtkleding mee te nemen die u gemakkelijk aan en uit kunt doen (bijvoorbeeld iets met knopen aan de voorkant). Dit omdat de littekens gevoelig zijn bij het omhoog doen van de armen. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de gewone kleding. De dag voor opname mag u na 24.00 uur niet meer eten of drinken. U komt nuchter naar het ziekenhuis.

Duur van de opname voor borstreconstructie eerste en tweede fase elk circa twee dagen.
Voorbereiding in het ziekenhuis De dag van opname komen de plastisch chirurg en de anesthesioloog bij u langs. Zo nodig worden uw oksels geschoren.

 


de dag van de operatieDe dag van operatie

De voorbereidende operatie waarbij een huidspierlap van de rug wordt gebruikt, duurt tweeëneenhalf uur. Indien een zogenaamde tissue-expander wordt ingebracht, is de duur van deze operatie één uur.

De tweede fase van de reconstructie duurt gemiddeld anderhalf uur.

 


procedureOperatieprocedure

Indien een huidspierlap van uw rug moet worden genomen, loopt de insnijding (het latere litteken), dwars over uw rug aan de zijde van de vroegere amputatie, en ovaalvormig over de te herstellen borst (dit is het oude litteken dat gekliefd wordt). Indien gebruik gemaakt kan worden van een tissueexpander worden geen nieuwe littekens op uw borst gemaakt.

 


Na de operatieNa de operatie

Na de operatie heeft u een infuus. Die mag er al snel uit en dan kunt u uit bed. Na één dag wordt het verband verwisseld; als u wilt kunt u dit al gauw zelf doen. Vlak na de operatie kunnen de borsten wat blauw verkleurd zijn. Dit komt door bloeduitstortingen die na een paar weken weggetrokken zullen zijn. Het litteken kan lange tijd rood zijn. Dit trekt in de loop der jaren geleidelijk weg.

 

Als u thuis bent, kunt u de borsten wassen met zeep en daarna verbinden met eerst een vet en daaroverheen een droog gaas. U krijgt hiervoor een recept mee naar huis. Op de plaats waar tepel en tepelhof zijn gereconstrueerd, wordt een zogenaamd pakketverband aangebracht; dit verband dient één week te blijven zitten en mag niet nat worden. Indien er een reconstructie is verricht van de tepelhof komt u één week na de operatie op het spreekuur terug voor controle. Het verband dat ter plaatse van de gereconstrueerde tepelhof is aangebracht, wordt dan verwijderd. Eén week hierna komt u opnieuw terug voor controle op de polikliniek en worden ook de uitwendige hechtingen verwijderd. Alle overige hechtingen zitten onder de huid en zijn oplosbaar.

Wij adviseren u om de littekens eenmaal per dag met littekenzalf in te smeren. U krijgt hiervoor een recept mee. Het is verstandig dit gedurende zeker drie maanden te continueren.

Wij raden u aan om gedurende zes weken na de operatie ook ’s nachts een beha te dragen. Het is belangrijk dat u zes weken lang uw armen niet te veel en te krachtig gebruikt. Niet omdat u dit niet kunt, maar omdat dan de littekens te veel rekken en lelijk worden. Dit betekent concreet: niet te zwaar tillen, geen zware boodschappen doen en niet te hoog reiken. Regel zo nodig tijdelijk hulp. Na drie maanden volgt er weer een controle en daarna over een halfjaar.