Neuscorrectie


De technische vorm voor neuscorrectie, rhinoplastiek, is aan het Grieks ontleend. Het betreft het veranderen van de uiterlijke vorm van de neus. Verschillende elementen van de neus kan men door deze ingreep wijzigen en wel het profiel van de neusrug, de neustip, de neusvleugels en de relatie tussen de lip en punt van de neus. Indien noodzakelijk wordt bovendien het neus-tussenschot rechtgezet en kunnen eventuele verdikte uitvoergangen van de neusbijholten smaller worden gemaakt. Dit laatste gebeurt alleen indien er sprake is van een beperkte neusademhaling. Uiteraard wordt dit van tevoren met u besproken. In vijf procent van de gevallen is later nog een correctie nodig om het gewenste resultaat te verkrijgen. Deze tweede ingreep is meestal veel kleiner en gebeurt poliklinisch onder plaatselijke verdoving. De correctie wordt over het algemeen onder algehele narcose uitgevoerd. De duur van de opname is gemiddeld één dag.

 


VoorbereidingthuisVoorbereiding thuis

De dag voor opname mag u na 24.00 uur niet meer eten of drinken. U komt nuchter naar de kliniek, u kunt op de dag van behandeling wel ’s morgens uw tanden poetsen.

 


de dag van de operatieDe operatie

De operatie duurt ongeveer één uur en wordt vrijwel altijd via de binnenkant van de neus uitgevoerd, zodat er later geen zichtbare littekens zijn. Als de neusvleugels verkleind worden, blijven er aan weerszijden van de neus littekens over. Deze zijn echter nauwelijks zichtbaar.

 


Na de operatieNa de operatie

Na de operatie heeft u een infuus. Die mag er na korte tijd uit en dan kunt u uit bed. In uw neus zitten twee tampons. U kunt dus niet door de neus ademen, wat een benauwd gevoel en een droge mond geeft. Op de neusrug zit met pleisters een kapje vast, als steun voor de nieuwe vorm en om zwelling tegen te gaan. Door dit kapje verplaatst de zwelling zich als het ware naar de oogleden en de wangen. Die kunnen daardoor blauw en gezwollen zijn. Deze verschijnselen zijn doorgaans na één week verdwenen. Ongeveer drie dagen na de operatie worden de tampons uit de neus verwijderd. U mag de neus nu voorzichtig snuiten. Verder wordt u geadviseerd om driemaal per dag wat zout water door de neus op te snuiven, waarna u de binnenkant van de neus met een wattenstokje met een klein beetje Vaseline kunt schoonmaken.
De spraak kan nog enige tijd vol klinken, vanwege de zwelling van het slijmvlies.

 


RisicoRisico’s

Aan elke operatie is een zeker risico verbonden. De belangrijkste risico’s bij een neuscorrectie zijn een nabloeding of een infectie. Mocht zich bij u een nabloeding of een infectie voordoen, dan zal uw behandelend chirurg hiervoor vanzelfsprekend maatregelen nemen.

 


controleControle

Een week na de operatie komt u voor controle op de polikliniek; het neuskapje wordt dan verwijderd. De neus kan er nog wat gezwollen uitzien. Hierna mag u de neus regelmatig masseren met een gezichtscrème om de zwelling te verminderen. Het duurt enige maanden voordat de definitieve vorm van de neus wordt bereikt. Na zes weken functioneert de neus weer normaal. Het kan zijn dat uw neus wat minder gevoelig is. Dit verschijnsel is echter van tijdelijke aard.

De eerste vier weken na de operatie moet u voorzichtig zijn en proberen botsingen te voorkomen. Daarom wordt het beoefenen van sporten als voetbal en tennis gedurende die periode afgeraden. Na drie maanden volgt opnieuw een controle.