Borstcorrecties


Borstverkleining

In het eerste gesprek wordt onder andere met u besproken hoe groot uw borsten na de operatie worden. U krijgt de maat beha op, die u mee moet nemen naar het ziekenhuis. Het is prettig er twee te hebben, zodat u van beha kunt wisselen. Het gevoel in de tepels zal in het begin na de operatie iets minder zijn, maar gemiddeld zien wij dat dit zich na zes tot twaalf maanden hersteld. het geven van borstvoeding na de operatie is in theorie mogelijk,echter indien u stuwing ervaart dan dient u geen borstvoeding te geven. Bovendien bestaat de mogelijkheid dat de borsten na het voeden eerder verslappen. De opname duurt gemiddeld één dag.

 


VoorbereidingthuisVoorbereiding thuis

De dag van opname mag u na 24.00 uur niet meer eten of drinken. U komt nuchter naar de kliniek. Het is prettig kleding mee te nemen die u gemakkelijk aan en uit kunt doen (bijvoorbeeld met knopen aan de voorkant). Na de ingreep zijn de littekens gevoelig bij het omhoog doen van de armen.

 


de dag van de operatieDe operatie

De operatie duurt gemiddeld anderhalf uur en vindt plaats onder narcose. Er wordt een insnijding rond de tepelhof gemaakt en van daaruit schuin naar beneden. Op die plaats komt dus het litteken. Als u later een beha of bikini draagt, vallen de littekens daaronder weg. Onder de tepelhof en erachter, naar de grote borstspier toe, wordt het teveel aan borstklierweefsel weggehaald. U krijgt later te horen hoeveel weefsel verwijderd is. In iedere borst wordt een ‘drain’ geplaatst, een klein slangetje waardoor het wondvocht wordt afgevoerd.

 


Na de operatieNa de operatie

Na de operatie heeft u een infuus. Dit mag er uit als u voldoende wakker bent en dan kunt u uit bed. Meestal worden de drains de dag van de operatie verwijderd, mochten deze iets meer vocht produceren dan verwacht dan laten wij deze tot de volgende dag zitten en dient u terug te komen op de polikliniek voor verwijderen van deze drains en het verband verwisseld. Enkele uren na de ingreep kunt u de kliniek weer verlaten. Het litteken kan het eerste jaar wat rood zijn, dit trekt in de loop der tijd geleidelijk weg. U kunt uw borsten thuis wassen met zeep. Daarna verbindt u ze met een vettig gaas en daaroverheen een droog gaas. U krijgt voor deze verbandmiddelen een recept mee.

 


RisicoRisico’s

Aan elke operatie is een zeker risico verbonden. De belangrijkste risico’s bij een borstverkleinende operatie zijn een nabloeding of een infectie. Mocht zich bij u een dergelijke complicatie voordoen dan zullen wij dit behandelen.

 


controleControle

Twee weken na de operatie worden bij een poliklinische controle de uitwendige hechtingen verwijderd. De overige hechtingen zitten onder de huid en zijn oplosbaar. U wordt nu geadviseerd de littekens eenmaal per dag met een littekenzalf in te smeren b.v. Calendula. Het is verstandig dit gedurende drie maanden te blijven doen. U wordt aangeraden nog zes weken lang ook ’s nachts een beha te dragen. Het is belangrijk dat u die zes weken uw armen niet te veel en niet te krachtig gebruikt. Niet omdat u dit niet kunt, maar omdat anders de littekens te veel rekken. Hierdoor worden ze lelijk. Dit betekent: niet te zwaar tillen (geen zware boodschappen dragen) en niet te hoog reiken.

Houd hier rekening mee met uw huishoudelijke werkzaamheden en mogelijk ook bij activiteiten op uw werk. Regel zo nodig tijdig hulp. Na drie maanden volgt weer een controle en vervolgens na een halfjaar.

 


Borstvergroting

Wanneer kan een borstvergrotende operatie worden uitgevoerd?
Over het algemeen komt een vrouw pas in aanmerking voor een borstvergrotende operatie, als er zekerheid bestaat dat geen verdere spontane borstvorming zal plaatsvinden. Dit zal normaal gesproken op z’n vroegst rond het 18e levensjaar beoordeeld kunnen worden. In de praktijk vragen veel vrouwen om borstvergroting na voltooiing van het gezin.

In principe wordt een borstvergrotende operatie niet vergoed.

 


de dag van de operatieDe operatie

De operatie duurt ongeveer één uur en vindt plaats onder narcose; de opnameduur is één dag . In de oksel, de huidplooi onder de borst of in het tepelhof wordt een huidsnede van gemiddeld 3 tot 4 centimeter lengte gemaakt. Afhankelijk van de vorm van uw borst, wordt in overleg met u besloten welke techniek zal worden toegepast. Vervolgens wordt achter de klier of onder de grote borstspier een holte gemaakt, waarin de prothese wordt geplaatst. Ook passen wij de zogenaamde “Dual Plane” techniek toe, dit betekent dat de klier gedeeltelijk wordt losgemaakt van de grote borstspier, waarna een tweede holte wordt gemaakt onder de grote borstspier, het voordeel van deze techniek is dat bij het naar voren komen van de grote borstspier door de ingebrachte prothese, de klier iets naar beneden kan zakken, waardoor een volledige bedekking van de prothese door klier en spier wordt bereikt, ook cosmetisch geeft dit over het algemeen een fraai resultaat. In iedere borst wordt na het plaatsen van de prothese een drain (een slangetje waardoor het wondvocht kan afvloeien) aangebracht; het wondvocht wordt in twee plastic flessen opgevangen en wordt gemiddeld na enkele uren tot maximaal 24 uur, verwijderd. De littekens die ontstaan, zijn meestal later nauwelijks zichtbaar. Na de ingreep blijft het geven van borstvoeding mogelijk. U hoeft bij het sporten niet extra voorzichtig te zijn, omdat u prothesen heeft; het geïmplanteerde materiaal kan namelijk net zoveel verdragen als uw eigen weefsel.

Uit de literatuur komt niet naar voren dat borstkanker bij vrouwen met implantaten later wordt ontdekt dan bij vrouwen zonder implantaten.

Tijdens het eerste gesprek wordt onder meer met u besproken hoe veel de borsten zullen worden vergroot. U krijgt te horen welke maat bh u bij de opname kunt meenemen.

 


Na de operatieNa de operatie

Na de operatie heeft u een infuus; die mag er al snel uit en dan kunt u uit bed; de twee plastic flesjes waar wondvocht in wordt afgezogen, kunt u met u meedragen. Na enkele uren tot maximaal één dag, kunnen deze drains worden verwijderd, waarna u naar huis kunt, gaat u met de drains naar huis, dan komt u de dag na de operatie terug op de polikliniek voor controle en het verwijderen van de drains. De hechtingen worden één week na de operatie verwijderd. Tot die tijd moet u het verband dagelijks verwisselen. Bij ontslag krijgt u een recept voor verbandmiddelen mee, om u zelf thuis te verbinden. U mag baden en douchen, echter alleen met een desinfecterende zeep.

Over de borstprothese
Het menselijk lichaam reageert op het inbrengen van een vreemd voorwerp met afkapseling door een bindweefsellaagje. Rond iedere ingebrachte borstprothese wordt door het lichaam een kapsel van bindweefsel gevormd. Indien de vorming van dit bindweefsel overmatig is, spreekt men van kapselvorming. Het gevolg hiervan is dat de borst abnormaal rond en stevig zal aanvoelen. In onze serie van meer dan 2500 patiënten is het risico voor kapselvorming circa 1 %. Zoals u wellicht weet, zijn er meerdere prothesen op de markt. Met u wordt besproken welke prothese in uw geval het best kan worden gebruikt. Over het algemeen gebruiken wij siliconenprothesen in de verschillende typen van het merk Mentor. (Perthese)

In de jaren ’90 is de siliconen borstprothese in opspraak geweest. Er zijn vrouwen die menen door siliconen ziek te zijn geworden. Auto-immuunziekten, zoals reuma en vermoeidheidsklachten, werden toegeschreven aan de siliconen. Wereldwijd uitgebreid wetenschappelijk onderzoek hiernaar heeft aangetoond dat er geen verband bestaat tussen deze zogenaamde auto-immuunziekten en borstprothesen. Bij vergelijking van de gezondheidstoestand van groepen vrouwen met en zonder prothesen, konden geen verschillen worden vastgesteld.

De huidige medische opvatting is dat er geen aanwijzingen zijn dat inwendige siliconen borstprothesen een risico opleveren voor de gezondheid. De fabrikant geeft op de thans geproduceerde prothesen een levenslange garantie. Mocht u twijfelen of er iets aan de hand is met uw prothesen, na bijvoorbeeld een ongeluk of een val, dan kan door middel van een MRI-onderzoek worden nagegaan of de prothesen nog intact zijn.

 


RisicoRisico’s

Aan elke operatie is een zeker risico verbonden. De belangrijkste risico’s bij een borstvergrotende operatie zijn een nabloeding of een infectie. Mocht zich bij u een dergelijke complicatie voordoen dan zal uw behandelend chirurg hiervoor vanzelfsprekend maatregelen nemen.

 

                                downloadPDF    Chirurgische bijsluiter

 


controleControle

Eén week na de operatie komt u voor het verwijderen van de hechtingen en voor controle op de polikliniek. Als de hechtingen er uit zijn, kunt u weer een gewone zeep gaan gebruiken. Gedurende ten minste vier tot zes weken na de operatie is het aan te bevelen om zowel overdag als ’s nachts een steunende beha te dragen, vermijd gedurende deze periode zwaar tillen en overmatig gebruik van uw armen. Houd hier rekening mee en regel tijdig dat u hulp heeft. Drie maanden na de operatie volgt een tweede controle. Een laatste controle wordt één jaar na de operatie uitgevoerd, hierna adviseren wij u om iedere 5 jaar uw borsten te laten controleren.

 


Borstlift

In het eerste gesprek wordt onder andere met u besproken hoe groot uw borsten na de operatie worden. U krijgt de maat beha op, die u mee moet nemen naar het ziekenhuis. Het is prettig er twee te hebben, zodat u van beha kunt wisselen. De kans bestaat dat het gevoel in de tepels minder wordt, maar meestal komt dit na enkele maanden weer terug. U wordt afgeraden na de operatie borstvoeding te geven. De moedermelk kan namelijk gaan stuwen. Bovendien bestaat de mogelijkheid dat de borsten na het voeden eerder verslappen. De opname duurt gemiddeld twee dagen.

 


VoorbereidingthuisVoorbereiding thuis

De dag van opname mag u na 24.00 uur niet meer eten of drinken. U komt nuchter naar de kliniek. Het is prettig kleding mee te nemen die u gemakkelijk aan en uit kunt doen (bijvoorbeeld met knopen aan de voorkant). Na de ingreep zijn de littekens gevoelig bij het omhoog doen van de armen.

 


de dag van de operatieDe operatie

De operatie duurt gemiddeld anderhalf uur en vindt plaats onder algehele narcose. Er wordt een insnijding rond de tepelhof gemaakt en van daaruit schuin naar beneden. Op die plaats komt dus het litteken. Als u later een beha of bikini draagt, vallen de littekens daaronder weg. Onder de tepelhof en erachter, naar de grote borstspier toe, wordt het borstklierweefsel losgemaakt en vervolgens wordt de huid hierover opnieuw gesloten. Er wordt bij deze operatie dus geen klierweefsel verwijderd. In iedere borst wordt een ‘drain’ geplaatst, een klein slangetje waardoor het wondvocht wordt afgevoerd. Het uiteindelijke litteken dat u na een borstlift overhoudt kan variëren van uitsluitend een litteken rond de tepelhof tot een litteken rond de tepelhof en schuin naar beneden, dit is afhankelijk van de techniek die gevolgd wordt. U wordt hier van tevoren over geïnformeerd.

 


Na de operatieNa de operatie

Na de operatie heeft u een infuus. Dit mag er uit als u voldoende wakker bent en dan kunt u uit bed. Na een dag worden de drains verwijderd en het verband verwisseld. Het litteken kan het eerste jaar wat rood zijn, dit trekt in de loop der tijd geleidelijk weg. De dag na de operatie mag u naar huis. U kunt uw borsten thuis wassen met zeep. Daarna verbindt u ze met een vettig en daaroverheen een droog gaas. U krijgt voor deze verbandmiddelen een recept mee.

 


RisicoRisico’s

Aan elke operatie is een zeker risico verbonden. De belangrijkste risico’s bij een borstverkleinende operatie zijn een nabloeding of een infectie. Mocht zich bij u een dergelijke complicatie voordoen dan zal uw behandelend chirurg hiervoor vanzelfsprekend maatregelen nemen.

 


controleControle

Twee weken na de operatie worden bij een poliklinische controle de uitwendige hechtingen verwijderd. De overige hechtingen zitten onder de huid en zijn oplosbaar. U wordt nu geadviseerd de littekens eenmaal per dag met een littekenzalf in te smeren (u krijgt hiervoor een recept mee). Het is verstandig dit gedurende drie maanden te blijven doen. U wordt aangeraden nog zes weken lang ook ’s nachts een beha te dragen. Het is belangrijk dat u die zes weken uw armen niet te veel en niet te krachtig gebruikt. Niet omdat u dit niet kunt, maar omdat anders de littekens te veel rekken. Hierdoor worden ze lelijk. Dit betekent: niet te zwaar tillen (geen zware boodschappen dragen) en niet te hoog reiken.

Houd hier rekening mee met uw huishoudelijke werkzaamheden en mogelijk ook bij activiteiten op uw werk. Regel zo nodig tijdig hulp. Na drie maanden volgt weer een controle en vervolgens na een halfjaar.