Oorcorrectie


Bij deze operatie worden afstaande oorschelpen gecorrigeerd.

 


de dag van de operatieDe dag van de operatie

U mag de dag van de operatie gewoon ontbijten. De ingreep gebeurt onder plaatselijke verdoving en duurt ongeveer één uur. U blijft dus volledig bij bewustzijn. Bij jonge kinderen adviseren wij om de operatie onder narcose uit te voeren. Zij moeten dan nuchter naar de kliniek komen en kunnen dezelfde dag naar huis. Als u het prettig vindt een kalmeringsmiddel te gebruiken, is dat mogelijk. Er hoeft bij de operatie geen haar te worden weggeknipt. Het plaatselijk verdoven, kan gevoelig zijn. De insnijdingen in de huid komen aan de achterkant van het oor te liggen. Eerst wordt het kraakbeen van de oorschelp losgemaakt van de huid. Vervolgens wordt in de voorzijde van het kraakbeen een aantal oppervlakkige insnijdingen gemaakt. Dit geeft een licht knarsend geluid. Die insnijdingen geven als het ware meer ruimte, waardoor het kraakbeen spontaan gaat plooien en de oren in een normale stand komen te staan. Hierna wordt de huid met enkele hechtingen gesloten, deze zijn oplosbaar en hoeven niet verwijderd te worden.

 


Na de operatieNa de operatie

Uw oren worden na de operatie verbonden. Deze bescherming wordt op zijn plaats gehouden met een drukverband om het hoofd. U kunt het beste kleding dragen met een ruime halsopening of met knopen, zodat uw gezicht niet wordt aangeraakt bij het aan- of uittrekken. Een bril kunt u ondanks het verband wel dragen. U krijgt een recept mee voor pijnstillende tabletten die u kunt gebruiken bij eventuele napijn. Vanwege het verband zult u minder goed kunnen horen. Bukken kan een onplezierig gevoel geven. Zorg ervoor dat iemand u na de operatie naar huis kan brengen.

 


RisicoRisico’s

Aan elke operatie is een zeker risico verbonden. De belangrijkste risico’s bij een operatieve correctie van afstaande oorschelpen zijn een nabloeding of een infectie. Mocht zich bij u een nabloeding of infectie voordoen, dan zal ik vanzelfsprekend maatregelen nemen.

 


controleControle

Een week na de operatie volgt een controle op de polikliniek en worden het verband verwijderd. Nu mag u uw haar weer wassen.
Wanneer het verband verwijderd is, staan de oren zeer plat tegen het hoofd. In de loop van enkele weken wordt de stand normaal. Het gezwollen en blauw verkleurd zijn van de oorschelpen verdwijnt eveneens binnen enkele weken. De kans bestaat dat de oren gevoeliger of juist minder gevoelig geworden zijn, bijvoorbeeld voor kou. Ook dit verschijnsel is meestal van tijdelijke aard.

Bij de controle krijgt u een elastisch windsel mee dat u nog minstens een week ’s nachts moet dragen om een goede stand van uw oren te behouden. De littekens kunnen met een huidcrème soepel worden gehouden. Na drie maanden volgt een tweede controle.